دانلود پاورپوینت انبار و فرآیند کار در انبار جهت رشته مدیریت در قالب 32 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از تهیه و نگهداری کالا به منظور عرضه به موقع آن یا گسترش دادن مدت عرضه آن است به نحوی که کالا برای مدت بیشتری قابل دسترس و مصرف باشد. در اقتصاد هر کشوری انبارداری ها حلقه هایی از زنجیره تولید ، انتقال ، توزیع و مصرف به شمار رفته و نقش اتصال و واسطه را درانتقال کالا از مناطق تولید به بازارهای مصرف وسپس توزیع محلی برعهده دارند . 

درصد زیادی از سرمایه سازمان های بازرگانی و تولیدی را مواد اولیه و قطعات کالاهای ساخته شده و نیم ساخته تشکیل می دهد . لذا نگهداری و مراقبت دقیق از آنها و برقراری یک نظام صحیح اطلاعاتی برای کنترل موجودی های انبار بسیار ضروری بوده و با بهبود وضع انبارداری می توان جلو زیان های ناشی از بی دقتی در نگهداری کالا را گرفته و به میزان سود سازمان افزود .

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
تعریف انبار
اهداف انبار
وظایف انبارها
  اهمیت و مزایای سیستم صحیح انبارداری
انواع انبارها 
 از نظر نوع کالاهایی که در انبار نگهداری می شود  
انبار از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل 
انبار از نظر فیزیکی یا شکل ساختمانی 
انبارهای سازمان های تولیدی و صنعتی 
انبارداری باید در سه مرحله انجام شود
گردش کلی کار 
مرحله دوم – مرحله نگهداری و حفاظت اجناس و کالا در انبار (انبار کردن) 
  تعیین محل قرار دادن کالا در انبار 
چیدن و انبارکردن کالا
چیدن و انبارکردن کالا
چیدن کالا به ترتیب نظم و شماره کالا
روش های چیدن و کدگذاری کالا در انبار 
تهیه کارت شناسایی کالا و نصب آن بر اجناس درانبار 
مرحله سوم – مرحله صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار