دانلود پاورپوینت مدیریت مالی  دانشگاه پیام نور اقتصاد در قالب  305 اسلاید و با فرمت pptxقابل اصلاح و ویرایش

 

 

 

مقدمه:

دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها:
1 - مديريت مالي را تعريف نمايد.
2 - اهداف مديريت مالي را برشمارد. 
3 – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زماني پول را بداند. 
4 - نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند. 
5 -مفهوم و نحوه محاسبه هزينه سرمايه را بداند. 
6 -مفاهيم و روشهاي بودجه بندي سرمايه اي را بداند. 
7 -ارتباط تصميمهاي مالي و ساختار سرمايه را بداند. 
8 -نحوه تجزيه و تحليل صورتهاي مالي را بداند. 
9 -تکنيکهاي مربوط به تجزيه و تحليل نقطه سربسر و اندازه گيري اهرمهاي مالي و عملياتي را بداند. 
 هدف اصلي مديريت مالي، بکارگيري مهارتهائي است که با استفاده از آن مهارتها هدف اصلي بنگاههاي اقتصادي، كه همانا حداكثر كردن ثروت صاحبان بنگاه است، محقق گردد.

 

 

 

فهرست مطالب پاورپوینت درس مدیریت مالی ۱ 

کلیات مدیریت مالی – مفهوم ارزش زمانی پول – قیمت اوراق بهادار – ریسک (مخاطره) و بازده – هزینه و سرمایه – بودجه بندی سرمایه ای