دانلود پاورپوینت گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف جهت رشته حسابداری در قالب 22اسلاید و با فرمت pptxقابل اصلاح و ویرایش
 

 

 

مقدمه:
كليه واحدهاى تجارى كه اوراق سهام آنها به عموم عرضه مى‏شود يا در جريان انتشار عمومى است بايد الزامات اين استاندارد را رعايت كند.
ساير واحدهاى تجارى چنانچه داوطلبانه در صورتهاى مالى تهيه شده براساس استانداردهاى حسابدارى، اطلاعات بر حسب قسمتهاى مختلف را افشا نمايند، بايد الزامات اين استاندارد را به طور كامل رعايت كنند.
هنگام ارائه مجموعه صورتهاى مالى جداگانه واحد تجارى اصلى همراه صورتهاى مالى تلفيقى، اطلاعات مربوط به قسمتها فقط در صورتهاى مالى تلفيقى ارائه مى‏شود.

 

 

 

فهرست:
الف . تشابه شرايط اقتصادى و سياسى،
ب . روابط بين عمليات در مناطق جغرافيايى مختلف، 
ج . مجاورت عمليات،
د . مخاطرات خاص ناشى از عمليات در مناطق مشخص، 
ه' . مقررات كنترل ارز، و
و . مخاطرات نوسانات ارزى.