دانلود پاورپوینت بررسی مطالبات معوق بانکی جهت رشته اقتصاد در قالب 35 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

مطالبات غیرجاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق مشهور است، نتیجه‌ی بروز ریسک اعتباری است. در کشورهای دنیا، مقام‌های ناظر پولی و ناظر بر مؤسسه‌های مالی، حساسیت ویژه‌ای بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها داشته و اگر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش می‌کنند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کم‌تر از آن نگه دارند.

 

 

 

چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانک‌ها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. البته حد نصاب استانداردی برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات وجود ندارد و کشورها با توجه به ساختار نظام اقتصادی و بانکی خود سعی می‌نمایند که نسبت یاد شده را به گونه‌ای کنترل کنند که ریسک قابل توجهی متوجه بانک‌ها و نظام بانکی نشود.

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف مطالبات معوق درنظام بانکی
تحلیل سیستمی مطالبات معوق
عوامل اصلی ایجاد مطالبات معوق
نقش نظارتی بانک مرکزی
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎري در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
تجربه كشورها در كاهش مطالبات جاری
منابع